Komunistička Partija Srbije,  preregistrovana u Komunistički Pokret Srbije, nastavlja da deluje kao frakcija unutar samog pokreta. Suštinski i ideološki nepromenjena, i dalje je marksističko - lenjinistička organizacija koja okuplja iskrene komuniste.

KPS je dobrovoljna politička organizacija svih građana Srbije koji prihvataju program i načela KPS - a . Ideja komunizma bazirana je na humanom, civilizovanom i naprednom društvu. Glavni cilj KPS-a je izgradnja integralnog komunističkog društva koje će predstavljati istinsko ostvarenje socijalne pravde, slobode i slobodoumlja, gde će svima biti zagarantovani obrazovanje, posao, zdravstveno, socijalno i penziono osiguranje, lična i imovinska sigurnost kao i pravo da građani biraju i da budu izabrani na svim nivoima vlasti i odlučivanja...

Srbija se danas nalazi pred istorijskim izazovom nalaženja svog državnog, socijalnog i duhovnog identiteta. Država je suočena sa izazovom gubitka dela suvrene teritorije, nema garantovano definisane granice prema susedima, nije čvršće integrisana ni u jednu širu regionalnu ili kontinentalnu celinu, ekonomskog, vojnog ili političkog karaktera. Takva situacija odlučno opredeljuje i njen minoran uticaj na međunarodnom planu. Srbija bukvalno pluta, kao i ogroman deo njenog stanovništva, koji je izgubio kompas sopstvenog usmerenja. Na političkoj sceni nema snage, sem Komunističkog pokreta Srbije - KPS, koji je u stanju da odredi pravac i izabere smer novog društvenog okupljanja i kretanja...

Komunistički pokret Srbije - KPS  je spreman da pred narodom i državom preuzme odgovornost vođenja i upravljanja zemljom u njenom najkritičnijem trenutku. Oslonce predstavljaju narod i svest o istorijskoj misiji, koja ju je vodila kao i 1941. godine, da se uhvati u koštac sa najgorim neprijateljima njenog opstanka. To su domaći protagonisti stranih interesa u svim sferama javnog života, nekritički primenjena strana rešenja na domaće prilike i poguban duhovni i moralni uticaj koji strani faktor ima na svakodnevni život. Preispitivanje privrednog i političkog modela se svakako nalaze u prvom planu delovanja KPS - a. Jasan uvid u ono sa čime su suočeni narod i cela zemlja biće nesalomiv putokaz u svakodnevnoj borbi za reafirmaciju nezavisnosti, suverenosti i državnog integriteta kao i blagostanja naroda...

 

Karakter i ciljevi Komunističkog Pokreta Srbije

Vrlo često nam se postavlja pitanje „ko ste vi?“, pitanje sa brojnim podpitanjima, pitanje koje u sebi nosi jedno duboko nerazumevanje svega onoga što je suština naše borbe. Dugogodišnja anti-propaganda, satanizacija marksističkih ideja, hiljadu puta ponavljanih laži o totalitarnom i genocidnom društvu, izmišljotina svakojakih vrsta nastalih u kuhinjama kapitalističkih specijalnih službi za borbu protiv Komunista stvorila je sliku o Komunistima kao monstrumima i glorifikovala kapitalističko društvo kao jedino humano i demokratsko. Upravo zbog svega toga treba jasno dati odgovore na neka pitanja i postaviti stvari na svoje mesto. Definisati Komunizam u jednoj rečenici je gotovo nemoguće ali je možda najprimerenije reći da se radi o ideji , duboko humanoj, zasnovanoj na jednakosti svih ljudi i sa čovekom kao najvažnijim pojmom. To bi zapravo i bila potpuna suprotnost kapitalizmu kao društvu zasnovanog na novcu, brzoj zaradi i odnosu gazda - najamni radnik gde je profit osnovni pojam. Prošlo je mnogo godina od kad je Karl Marx definisao pojam komunizma , vremena su se promenila ali je suština ostala ista. Promene u društvenim odnosima, napredak nauke i tehnike, iskustva življenja u različitim sistemima, jasno su pokazali bezvremenost marksovih ideja. Novo doba i nova saznanja nužno zahtevaju prilagođavanje ovih ideja novonastalim situacijama u čemu je KPS i pronašao svoj dalji put. KPS je pre svega pokret koji nije opterećen ni teritorijalnim ni kultnim nasleđem. 
Ono za šta se mi zalažemo je pre svega društvo u kome neće biti moguće ostvariti privatno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju (i samo nad njima) a samim tim i neće biti moguće iskorištavati tuđi rad niti će neko moći prisvajati plodove rada drugog čoveka. Na taj način se stvara osnovni preduslov da svako može od svog rada normalno živeti. Takav sistem sam po sebi onemogućava da se rad smatra robom i da mu se određuje cena u zavisnosti od ponude i potražnje na tržištu, a što je slučaj u kapitalističkim društvima, gde se različitim manipulacijama obezvređuje cena rada a radniku otima veći deo zarade u korist vlasnika kapitala ili gazde. Komunizam a i Socijalizam kao njegova niža faza , podrazumevaju da je rad pravo svakog čoveka odnosno pravo na život kroz rad, dok, kapitalizam to pravo ne priznaje već rad tumači kao privilegiju a time i život kao nešto što će nekome biti dozvoljeno u koliko gazda to bude smatrao da treba i u meri u kojoj to bude smatrao. Iskustva koje smo u Srbiji stekli u periodu od 2000 godine pa naovamo , upravo dokazuju prethodnu tvrdnju. Životni standard je većini građana drastično opao, povećala se nezaposlenost a deficitom radnih mesta novi kapitalisti upravljaju i cenom rada i mogućnošću da neko živi ili ne. Tvrdnja da se radi o kontroli prava na život se može potkrepiti i činjenicom da je drastično porastao broj samoubistava zbog nemogućnosti da se porodici omogući preživljavanje, povećao se broj beskućnika, razvoda, abortusa itd., pravo na rad i zaposlenje se isključivo ostvaruje preko stranačke pripadnosti i time je i uslovljeno (SNS,DS, SPS, PS itd. ). Prethodno iskustvo Samoupravljanja i društvenog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, pokazalo je sve dobre i loše strane takvog sistema. I ako još uvek nesavršen i sa dosta mana, u svakom slučaju je daleko bolje i kvalitetnije funkcionisao nego ovo što danas imamo. Da pogledamo i činjenice (do 1998 godine) ... Rast BDP-a je godinama u kontinuitetu iznosio više od 6.3% (danas jedva 0.3-0,6%) , prosečne zarade skoro pet puta veće nego što je to slučaj danas, i ono najvažnije, ukupna zaduženost na nivou Srbije je tada bila oko 3,7 milijarde dolara u odnosu na današnjih 41 milijardu dolara !?. Srbija u 2012 godini , sa potpuno uništenom privredom, ogromnom nezaposlenošću i stravičnom korupcijom a uz to i ovakvim dugom je zemlja bez budućnosti. Koliko god nalazili načina za kritiku socijalističkog samoupravljanja , jedno je sigurno, sistem društvene svojine, a time i kolektivne odgovornosti za nju, daleko je efikasniji od ovog veštački stvorenog robovskog sistema gde je privatno vlasništvo ostvareno putem NAJOBIČNIJE KRAĐE. 
Ono što Komunistički Pokret Srbije nudi kao rešenje je put društvene i socijalne ravnopravnosti, jednakosti među ljudima i jednake mogućnosti za svakoga. Medijskim ratom, koji je pokrenut od strane kapitalističkih centara moći se ovakav jedan humani sistem planski i sistematski satanizuje, metodom zamene teza, i proglašava jedinim krivcem za ovako katastrofalno stanje?. Narodu se nameće i medijski formira mišljenje da je kapitalistički sistem najbolje i najkvalitetnije rešenje za široke narodne mase. Sistem u kome su prava potpuno ograničena a većina njih i ukinuta, standard srozan a socijalna komponenta gotovo da i ne postoji je sistem i put na koji se poziva kao bezalternativni. Jedini odgovor koji se građanima nudi na pitanje o sve gorim uslovima života je „svetska ekonomska kriza“ Ko ju je i zbog čega stvorio?? , pa isti oni koji imaju mogućnost da manipulišu novcem, dokazujući time sve one tvrdnje o dehumanizaciji i robovskom iskorišćavanju naivnih građana. Samo potpunim razumevanjem i saznanjem da je ovo što nam se nameće od strane zapada i EU, u stvari potpuna suprotnost od onoga što je ljudima potrebno i što ime se obećava, možemo prodreti u suštinu perfidne politike i propagandnih laži spremljenih u kuhinji imperijalističkih mentora. Za građane Srbije i Srbiju se niko drugi osim njih samih neće boriti. Pomoć ne možemo od nikoga očekivati. Sve ono što nam je neophodno da bi ponovo povratili dostojanstvo, sigurnost i dobar standard moramo sami izboriti. Komunistički Pokret Srbije je spremna da stane na čelo potlačenih i da se zajedno izborimo za svoja osnovna ljudska prava. Ono što je prepoznatljivo i što se nikako i ni na koji način ne može menjati u osnovnim načelima Komunista je beskompromisna borba protiv privatizacije (čitaj , otimanje društvene imovine) i ulaska Srbije u Evropsku Uniju. Ova dva, za ovaj trenutak, važna pitanja kao i stalna borba protiv eksploatacije čoveka od strane čoveka, predstavljaju sve ono što Komunističku Partiju Srbije odvaja od nazovi levice (PS, SPS i KP Joške Broza) i deklariše je kao istinskog borca za prava običnog čoveka. 
Na kraju bi bilo pošteno reći i ono što Komunistički Pokret Srbije ni u kom slučaju ne nudi: Oprost lopovima i onima koji su izdali Srbiju, petoj koloni, službenicima MMF-a i NATO-a, nameštenicima bankarskih klanova kao ni bilo kakvu mogućnost da se ono što je od društva oteto i zadrži. Ulazak u EU i NATO ni pod kakvim uslovima ne dolazi u obzir jer sa onima koji su nas bombardovali i ubijali našu decu, dogovora nema!
PRIKLJUČITE NAM SE DA IH ZAJEDNO POBEDIMO!